Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 042770

Utfordrende for vanskeligstilte

Dato: 08.07.2016

Svartype: Med merknad

For personer med problemer og diagnoser som feks: bipolar, autisme, asbergersyndrom vil det bli desto vanskeligere og komme inn I APP og som arbeidssøkende gis nav.