Høringssvar fra Arbeid & Inkludering i NHO Service

Høring om forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagt høringssvar fra Arbeid & Inkludering i NHO Service

Vedlegg