Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringssvar frå Hedmarken landbrukskontor

Høringsuttalelse ifm. forslag til endring i §§ 3 og 9 i forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Dato: 13.04.2018

Svartype: Med merknad

Slik forskriften er formulert i dag mener vi at forskriftens formål oppnås, men at det kan være utfordringer med å avgjøre og kontrollere om dyra på beite har hatt hovedandelen av grovfôropptaket på beite. Et større problem er kontrolltidspunktet. Når kontrollen skal utføres etter at søknaden er levert og muligheten for å endre søknaden er over, betyr det at vi ikke kan kontrollere før i november. Da kan mulighetene for å gjøre en stedlig kontroll av arealene være begrenset ettersom det kan ha kommet snø. Dette vil være problematisk uavhengig av hvilke alternativ som blir valgt.

Når det gjelder alternativene mener vi at 2a er det beste alternativet. Ved å fjerne teksten som sier at «hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting» vil det forenkle kontrollen, ettersom det er krevende å skulle vurdere hvor stor del av grovfôrinntaket som er gjort på beite/utmarksbeite. På blanda beite er det umulig å avgjøre hvor mye som er tatt opp på utmark eller innmark. Et konkret måltall på forhold utmarksbeite:innmarksbeite er enklere å forholde seg til både for søker og saksbehandler. Vi mener at forholdet bør være mest mulig utmark ift. innmark, ettersom tilskuddet gis til bruk av utmarksbeite.

De alternative bestemmelsene vil gi en viss forenkling, men løser ikke det største problemet som er kontrollen. Uavhengig av alternativ vil kontroll av arealene være problematisk ettersom det skal skje så sent på året. Det er avgjørende å kunne avgjøre beitekvaliteten for å avgjøre om søker er berettiget tilskudd. Hvis arealene er dekket av snø, er det umulig å bestemme beitekvaliteten. En løsning ville vært å framskynde søknadsfristen.

Til toppen