Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringssvar frå Engerdal kommune

Høringssvar - Forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Dato: 27.04.2018

Svartype: Med merknad

Engerdal kommunes erfaring med dagens regelverk er at det er komplekst og utfordrende å forholde seg til. Ut fra vår erfaring er det behov for et enklere og klarere regelverk, som gjør veiledningsjobben og kontrollen enklere.

Kommunen slutter seg til departementets vurdering om å fjerne kravet til dyrets daglige grovfòrinntak. Alternativene i pkt. 2 kan enklere kontrolleres ved hjelp av konkrete fakta som eksempelvis gårdskart, stedlige befaringer mm. En utfordring mht. kontroll er kontrolltidspunktet. Slik det er i dag skal kontrollen utføres etter at søknaden er levert og muligheten for å endre søknaden er over. Det betyr at vi ikke kan kontrollere før i november. Da kan mulighetene for stedlig kontroll av arealene være begrenset ettersom det kan ha kommet snø, men det vil være problematisk uavhengig av hvilke alternativ som blir valgt.

Av de tre ulike forslaga til nytt regelverk, vurderer Engerdal kommune alt 2b som det beste forslaget.

Engerdal kommunes uttalelse har ikke vært drøftet politisk. Høringssvaret vil bli lagt fram som referatsak for politikerne etter at høringsfristen har gått ut.

Til toppen