Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringssvar frå Meråker kommune

Forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, Meråker kommune

Dato: 18.04.2018

Svartype: Med merknad

Forslagene gjelder endring av vilkår for tilskudd for dyr på beite. Landbruks- og matdepartementet foreslår enten å videreføre vilkårene for beitetilskudd, slik de er beskrevet i dagens forskrift, eller å endre vilkårene, slik at de blir bedre egnet til å regulere og forvalte beitetilskuddene. Her er alternativene:

 Alternativ 1:

  • 3. Tilskudd til husdyrhold

(…)

  1. c) dyr på beite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det daglige

grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i minimum 16 uker i sone 1–4, og 12 uker i sone

5–7,

  1. d) dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det

daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i minimum i minst 5 uker

 

Alternativ 2a:

  • 3. Tilskudd til husdyrhold

(…)

  1. c) dyr på beite med tilfredsstillende beitemuligheter i minst 16 uker i sone 1–4, og 12

uker i sone 5–7,

  1. d) dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter i minst 5 uker, der utmark

skal utgjøre minst 80 % av totalt beiteareal

 

Alternativ 2b:

  • 3. Tilskudd til husdyrhold

(…)

  1. c) dyr på beite med tilfredsstillende beitemuligheter i minst 16 uker i sone 1–4, og 12

uker i sone 5–7,

  1. d) dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter i minst 5 uker, der utmark

skal utgjøre minst 70 % av totalt beiteareal.

 

Meråker kommune mener at dagens vilkår er vanskelig å forvalte/kontrollere. Dersom man kommer med vilkår om at minimum 70 eller 80 % av arealet dyrene skal beite på er utmark, er dette noe som forvaltningsmessig er lettere å kontrollere. Da kan man ta en vurdering ut fra kartene, om man kan få tilskudd for utmarksbeite. Alternativ 2 a og b vil også være lettere for søker å forholde seg til, da man kan se ut fra kartene om man har tilstrekkelig med utmarksbeiteareal.

Meråker kommune mener man burde gå for alternativ 2 a eller b, både for forvaltningens del men også søkeren. Hvor alternativ 2a, med 80 % utmark i det totale beitearealet er det beste alternativet (minst mulig innmark i beitearealet).

Til toppen