Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringssvar frå Norsk Sau og Geit

Høring - Forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Dato: 27.04.2018

Svartype: Med merknad

Norsk Sau og Geit viser til høringsdokumenter vedr. forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, datert 23.03.2018.

Norsk Sau og Geit er ikke formell høringsinstans, men vi vil likevel avgi høringsuttalelse da dette berører majoriteten av våre medlemmer.

Norsk Sau og Geit støtter LMDs forslag om å videreføre vilkår for beitetilskudd slik de er beskrevet under gjeldende rett, dvs. Alternativ 1.

                                                                                                                

 

Til toppen