Høringssvar fra Kjell Helgesen

La oss beholde et verdifullt liv.

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

Fakta om E-juice/E-liquid:
Vegetable Glycerin (VG), Monopropylene Glycol (PG) og essens for å tilsette smak. Alt er av farmasøytisk kvalitet og brukes i produksjon av mat, eller er tillatt brukt til matproduksjon.
Nikotin er tilsvarende eller ekvivalent til koffein.
Ifølge nyere forskning er e-sigaretter 95% sunnere enn å røyke.
Nyeste målingene foretatt i USA august 2016 viser bakterie og kjemikalier tilsvarende utånding av normal pust, i oppholdsrom hvor det dampes med e-sigaretter.

Fakta om tobakk:
Det er målt samme strålingsmengde ved en som røyker, som i Tsjernobyl i 2015.
Det er identifisert mer enn 7000 ulike kjemikalier i tobakksrøyk.

Min historie:
Jeg startet å røyke i svært ung alder, men ble fast røyker fra 1986 til januar 2016. Over 30 år som røyker, og en helse som forfalt så sakte at man ikke la merke til det. Etter 30 år med tobakk var min helse så dårlig at jeg priset meg lykkelig hver dag jeg kunne stå opp. Man eksisterer, men man lever ikke.
Nikotin tyggegummi, nikotin plaster og nikotin inhalator er en stor vits. Det virker ikke.
Tobakk er en sterk grunn til at jeg ikke er i arbeid i dag, jeg skulle gitt mye for å kunne jobbe og tjene mitt land.
E-sigaretter er ingen mirakelkur, men jeg har et verdifullt liv å leve i dag, til tross for at jeg har vært fri for tobakk i kun 9 måneder. I begynnelsen merket jeg store forbedringer med egen helse, og jeg merker stadig nye positive ting med meg selv den dag i dag. Endelig kan jeg si at jeg har et verdifullt liv å leve, takket være e-sigaretter.
Jeg vet jeg ikke er alene om å kutte ut tobakk ved å gå over til e-sigaretter, men vi har utrolig mange medmennesker som kan få et verdifullt liv å leve ved å gå over til e-sigaretter, så jeg anmoder om å åpne for e-sigaretter fremfor å komme med reguleringer som virker mot sin hensikt.
Våre liv er i dine hender.