Høringssvar fra Karstein Valøy

Strenge krav til damp og damputstyr

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er en mann på snart 59 år og må desverre bekrefte at jeg har har røyka mer eller mindre siden jeg var 16 -17 år.  Etter jeg ble voksen og begynte å forstå hvor farlig tobakk er, har jeg med jevne mellomrom sluttet å røyke.  Jeg har prøvd de fleste metoder for røykeslutt, deriblandt røykeplaster og nikotintyggegummi.  Men felles for alle disse kjente og "gode" metodene så ble det tilbakefall og for meg virket ingen av disse produktene.

22.februar fikk jeg min første e-sigarett eller damper som jeg velger å kalle det.  Etter denne dagen har jeg ikke tatt et eneste drag av noen sigarett. Dette har også ført til lavere blodtrykk og mindre medisin.  Selv om jeg ofte befinner meg sammen med røykere, så savner jeg ikke sigaretten, da jeg får den samme "kosen og gleden" som jeg tidligere fikk fra sigarettene.  Synes samtidig at det er vanskelig å få tak i e-juce med nikotin, ettersom dette må bestilles fra utlandet. Jeg bruker nå 6mg nikotin og målet er 3 mg og 0 mg etterhvert.  Ser samtidig at jeg har spart mye penger siden jeg gikk over til damp. Min bønn til dere er at damputstyr og e-juce både med og uten nikotin, ikke sidestilles med røyk og at det kan selges lovlig i norge. Det bør heller ikke bli formye avgifter slik at det ødelegger for seriøse forhandlere.  Tror at dersom lover og høye gebyrer fører til redusert salg og muligheter for å fortsette med damp, blir det stort tilbakefall til sigaretter både for undertegnede og flere tusen brukere i norge. Dersom målet er å redusere antall røykere og dermed utgiftene til sykehus og røykerelaterte sykdommer, bør en legge tilrette for damp da dette er et virkemiddel som virker over all forventning.  Med vennlig hilsen exrøyker.