Høringssvar fra Åse

Ønsker ikke noe endring av e-cigarettene

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter å ha vært stor-røyker i over 30 år så klarte jeg å slutte,  takket være e-sigarettan.  Min mann,  min bror og min mor på 76 år har også kvittet seg med sigarettene med hjelp av e-sigarettan.  

Om regjeringens forslag til endringer i forskriften til tobakksforskrifter blir gjennomført vil bl.annet prisøkning gjøre slik at økonomisk gevinst ved overgang til e-sigarettan blir borte. Økonomisk gevinst er for mange et godt argument for å slutte med tobakk.

Jeg ønsker at regjeringen opprettholder forskriftene slik de er i dag.

Mvh. Åse Danielsen.