Høringssvar fra Jeanette Thune

Sluttet å røyke takket være damp

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Var storrøyker i mange år, inntil jeg ble introdusert for damp. Sluttet å røyke tvert som følge av overgangen.

Synes det er trist at dampen foreslås regulert i hjel, slik at tobakksindustrien står igjen som vinneren med sine cig-a-likes, på et marked de i stor grad allerede dominerer med sine andre langt mer skadelige produkter.

Benytt reservasjonsretten. La ikke tobakks- og legemiddelindustrien vinne frem med sin intense lobbyisme. Baser isteden et forslag på relevant forskning og brukererfaringer.

 

Takk