Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 313405

Gi oss muligheten til å komme ut av tobakkshelvete!

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter 22 år (13-35) som stor røyker og mange mislykkete forsøk på å slutte bak meg. Har jeg endelig klart meg uten røyk i 3 uker, uten å føle stress, deprisjon eller savn. Alt takket være det åpne dampe-miljøet, uten det ville jeg nok forsatt ligge på et sted mellom 20-40 sigaretter for dagen.

Det er litt å sette seg inn i når man beveger seg fra røyk til damp, derfor er det viktig for meg at vi fremdeles skal kunne benytte oss av hverandre.

Synes det er teit, vis dere skal ta fra oss muligheten til å komme oss ut av tobakk helvete.