Høringssvar fra Cortado AS - Premium Esigg

Kommentarer til høring omendringer i Tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter fra Cortado AS - Premium Esigg

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad
Vi ønsker å gi våre kommentarer fra Cortado AS - Premium Esigg.

 

Vi vil gjerne stå på listen over høringsinstanser når det gjelder forskrifter som omhandler elektroniske sigaretter, ettersom dette har vært et av fokusområdene i Cortado AS de 3 siste årene.

 

Her hos oss synes vi det er viktig at de som selger elektroniske sigaretter er godkjent og/eller registrert av myndighetene. Det gir gode kontrollmuligheter. Videre synes vi det er viktig at juicen eller væsken blir registrert og godkjent. Utstyret synes vi ikke bør være godkjenningspliktig da gode forbedringer kommer veldig raskt. På de 3 årene vi har holdt på har den teknologiske utviklingen vært meget rask. Det er mange generasjoner med nyvinninger siden vi solgte den første elektroniske sigaretten. Problemet her synes vi er at et produkt kan være godkjent på en måte, og ved å kjøpe konverteringssett, gjerne fra utlandet, kan bruke det opprinnelige produktet på en utilsiktet måte. Det letteste eksemplet her er å utvide tanken fra 2 til 4 ml ved å bytte glass.

 

Utsalgsstedet bør få en "plikt " til å informere om riktig bruk av produktene, og også konsekvens av utilsiktet bruk. Utsalgsstedene må få en mer veiledende rolle, for vi har liten tro på at loven vil bli fulgt av alle og da det er lite kontroller og ingen oppfølging på direkte henvisning av lovbrudd på både salg av nikotin og reklameforbudet, ser vi det som enklere for kontroll og oppfølging å ha registrerte utsalgssteder. Det viser seg at det er enkelte aktører som vil strekke strikken for egen vinning, dessverre.

 

På registrerte/godkjente utsalgssteder bør det være lov å bruke elektroniske sigaretter, da det er viktig for å kunne vise frem riktig bruk av utstyret og teste forskjellige smaker på juice. Vi synes det bør være mulig å vise frem produktene for kundene, også på nettet, og da kanskje også med video for riktig bruk. Vi ønsker ikke at det skal være mulig med annonsering, men en nettbutikk med informasjon om produkter og bruk.

 

Da dette er en forskrift fra EU, jobber veldig mange leverandører med å få til en europeisk godkjennelse for sine produkter med en avgift for hele EU og tilhørende avtalepartnere(EØS). Dette kom frem på en messe jeg var på i Paris for ca 2 uker siden. Produsentene var oppgitt over prisnivåene som ble oppgitt fra forskjellige land. Alt fra 80 euro i Polen, via 150 euro i Nederland til 2 000 euro i Frankrike. Dette ved siden av at det var forskjellig forståelse av hva som var godkjenningspliktig. Vi i Cortado AS - Premium Esigg, ønsker en felles europeisk godkjennelse og avgift av produkter, men at man på lokalt nivå har godkjente/registrerte utsalgssteder hvor ønskede spesialbegrensninger kan gjennomføres. Dette vil jeg nok høre mer om, da jeg skal til Paris igjen på messe på tirsdag denne uken.

 

Årsaken til vår holding her er at i dag kan du få kjøpt samme vare fra minst 10 forskjellige distributører i Kina, det samme i USA, og også i Europa. Jeg tror det kan bli veldig vanskelig å få til et produsent/importør forhold for godkjenninger av produkter. Produsentene ønsker å kunne selge til flere og ikke være bundet til en.

 

En bekymring vi har hatt siden vi så forslaget til forskrift for elektroniske sigaretter, var prisnivået på godkjennelser. Med det indikerte nivået vil trolig det bety en monopolisering av omsetningen her. Det er veldig mange småvolum produkter, som er gode. Disse vil da trolig bli borte.  Markedet vil da bli på enkle og da litt dårlige produkter, som vil gjøre at mange vil fortsette å røyke og ikke gå over til damp. Det smaker for dårlig og derfor fortsetter de med sigarettene. Dette vil også etter vår oppfatning kunne gi grobunn til et nytt svart marked, basert på dårlige produkter fra Øst-Europa, som alkohol og sigaretter.

 

Et annet moment som blir mer og mer aktuelt er at det begynner å bli mange som blander juice selv hjemme på kjøkkenbenken, da alle ingrediensene er veldig lett å få bestilt på nettet. Denne løsningen er rimeligere og du slipper alle godkjenninger. Faren her er jo det at det ikke er noen kontroll på kvaliteten av enkeltstoffene og heller ikke hvordan de er sammen. Dette er en veldig økonomisk og spesielt hvis flaskestørrelsen blir 10 ml. Emballasjen blir da en veldig stor del av produktets kostnad. Vår erfaring er at dette produktet er prissensitivt.  

 

Vår erfaring med å ha drevet en butikk med salg av elektroniske sigaretter i 3 år, hvor 99 % av salget er ansikt til ansikt, er at det er røykere som kommer for å få et alternativ til den vanlige sigaretten som fungerer. De har et ønske om å slutte, men har ikke klart det. Mange får redusert sigarett bruken betraktelig, selv om de ikke slutter helt. Det i seg selv er positivt. De fleste greier å slutte helt med sigaretter etter en stund. Vi opplever nesten ingen som kommer for å begynne å dampe uten å være røyker. Så disse hypotesene med at damping kan rekruttere til sigarett røyking tror vi ikke mye på, utfra det vi opplever her hos oss.

 

Det vi funderer ganske mye på er hva som skal ha en godkjenning. Det er i dag allerede mange produkter som er solgt på markedet, skal de godkjennes hvis du bare skal selge coiler til de? Vi føler i dag at det er mange produkter som ligger i grenseland for godkjenning, og at det her må en bedre presisering til. Vi tror at det må være mulig å selge det som er i dag i fremtiden uten godkjenning, da det tar et år maks 2, så er produktet erstattet med noe nytt. Det er noen få produkter som lever mer enn 2 år, i hvert fall uten en oppgradering.

 

Når det gjelder grense for flaskestørrelse på juicen, synes vi den er lite hensiktsmessig. I dag er nesten alle flasker 30 eller 60 ml, og noen helt opp til 180 ml. Dette har gått oppover etter at vi startet opp. Før var det mye 15 ml, som dreide seg til 30 ml, men nå er volumet på 60 ml flasker. Bransjen vil nok gjøre sitt for å omgå denne begrensningen ved å lage remser med 6 flasker a 10 ml, samt en løs tom 60 ml flaske på siden. Denne regelen oppleves vel litt unødvendig da tilnærmet alle, hvis ikke alle, flasker har barnesikring. Dette sammen med at nesten alle har redusert nikotinmengden i juicen, som følge av bedre utstyr, så virker denne begrensningen unødvendig. Før var nikotin mengden opp til 24 g/ml. I dag bruker de fleste enten 3 eller 6. Derfor er faren for barn betydelig redusert.

 

Vi ser frem til å få en konklusjon på denne forskriften, men håper det blir i en versjon som bransjen kan leve med og som gjør at røykere får denne gode muligheten til å venne seg av med sigarett avhengigheten.

 

Vennlig hilsen

Cortado AS - Premium Esigg

 

 

 

Harald Kåsa

 

PS. Av egenerfaring vil jeg påstå at det er lettere å slutte med damping enn med sigaretter. Jeg har røkt i 40 år og jeg dampet i 1 år. Jeg måtte jo prøve for å vite hva jeg holdt på med. Bruker ingen av delene i dag. Var røykfri i 5 år før jeg dampet i 1 år.

Vi ønsker å gi våre kommentarer fra Cortado AS - Premium Esigg.