Høringssvar fra Beate

Damp

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Dampen var hjelpemiddelet som fikk meg til å slutte med røyken, og nå har jeg vært røykfri i snart ett år, etter å ha røyket i over 30 år. Med dampen startet jeg på 18 mg nikotin og er nå nede i 6 mg. Målet er å komme ned i 0 mg. Ved røyking skjer det motsatte, en starter lavt og øker, både i mengde og styrke.

Om reguleringene innføres er jeg rett jeg går tilbake til røyken.

Dampen er det største som har skjedd på dette området og det skulle bare mangle om ikke dette skulle være et fritt valg, å velge dampen som er et bedre alternativ, fremfor tobakk.

Er det ikke dette som er hensikten? Er det ikke dette alle holdningskampanjer dreier seg om; å slutte med tobakk og snus?

Dampen er idag hverken underlagt tobakksindustrien eller legemiddelindustrien. La det forbli slik. La det være et nytelsesmiddel som samtidig er til god hjelp til røykeslutt. Dampen burde ikke bli avgiftsbelagt hverken som tobakkrelatert produkt eller legemiddel. Disse industriene har en drivkraft; Grådighet!

Bare politikere som er seg sitt ansvar bevisst, som samhandler og lytter til sitt folk, kan ta kloke avgjørelser. (Jeg skriver dette tiltross for at jeg tror vi alle taler for døve ører) Så hvor er disse politikerne? Slutt å opptre som "nyttige idioter" for tobakks- og legemiddelindustrien.

Motiv? Penger i statskassen? eller?

Er poliktikernes motiv å få nordmenn til å slutte med snus og tobakk? Så slipp dampen fri!

Er det penger i statskassa, gir det logikk at røykesluttprodukter koster like mye som tobakk. Ellers kunne en billigere pris vært bruk som en motivator til å bruke disse.

Ved denne høringen og avgjørelsen vil polikernes motiv bli avslørt.