Høringssvar fra Ragnhild Hammerås

Dato: 24.09.2016

Svartype: Med merknad

Har vært avhengig av mine 20 prince daglig i 30 år, til jeg oppdaget dampen for snart 3 år siden. Pust og form ble raskt bedre og luktesansen er tilbake. Mine familiemedlemmer og andre jeg omgår er glad for å slippe røyklukta. Dette er det eneste produktet som har gitt meg en fullgod erstatning og det er synd hvis det skal reguleres slik at det blir uaktuelt å bruke. Særlig det at det vil bli skattelagt og priset slik at det ikke blir et tilgjengelig alterntiv for alle. I et folkehelseperspektiv må det være mer fornuft med damp enn med tobakk. Når en vet at mange sykdommer som koster samfunnet enorme summer er relatert til tobakk, burde heller staten ha jublet enn å legge hindringer i veien for de som har funnet et bedre alternativ. Tror veien tilbake til tobakk er kort for mange hvis dette forslaget skal bli vedtatt.