Høringssvar fra Erik T. Svendsen

Etterlyser fornuft

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Min mangeårige tid som røyker var forbi for to år siden. Det var da jeg oppdaget damp. Jeg hadde allerede mange mislykkede forsøk på slutte bak meg, og var således usikker på hvorvidt dette skulle hjelpe meg å kutte ut tobakken. Den følelsen endret seg fort fra ambivalent til overbevist.

E-sigaretten er i dag for meg og titusener andre mennesker uten tvil det hittil beste middelet til å kutte ut tobakken. Det er derfor hårreisende at regjeringen velger å avgiftsbelegge ihjel et hjelpemiddel som er så effektivt. Det er derimot dessverre forventet, når regjeringens grunnlag i hovedsak baserer seg på argumenter fra vitenskapelige artikler tatt ut av kontekst, og udokumentert synsing. Det faktum at regjeringens forslag baseres på et direktiv som ikke engang er utarbeidet etter EUs egne demokratiske prinsipper synes også oversett. Hvor er forresten tobakken i e-sigaretten?

Norske myndigheter burde utsette dette forslaget og istedet oppnevne et uavhengig ekspertpanel, uten affiliasjon til legemiddel- og tobakksindustrien, til å utarbeide et eget og mer fornuftig reglement. Det kunne således skapes en regulering basert på relevante vitenskapelige artikler og undersøkelser, fremfor å basere seg på et direktiv skapt av intens lobbyvirksomhet fra legemiddel- og tobakksindustrien, hvis intensjoner burde være åpenbare for de som innehar evnen til å se med kritisk-analytiske øyne.

Kort sagt: Jeg stiller meg absolutt bak en regulering av e-sigaretter og fordampervæsker, men ikke slik forslaget foreligger idag.

Takk for meg.