Høringssvar fra Idar Grude

Damp/e-sig

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter over 30 år som røyker har jeg nå vært røykfri etter at jeg gikk over til damp. All røykhoste er borte og jeg har fått betydelig bedre helse. Damp fungerer bra for mange så hvorfor endre på noe som virker bra. Har vært uten røyk i 2år nå.

Dersom prisen på 10ml e-veske blir 200kr eller mer så er jeg redd for at jeg begynner å røyke igjen for da vil det bli altfor dyrt å dampe. Håper og ønsker at prisen på e-veske ikke endres.