Høringssvar fra Eldrid Klepp

Regulering av esigaretter, damp

Dato: 04.09.2016

Svartype: Med merknad

Det forundrer og skremmer meg, at man etter mange år med antirøykekampanjer og informasjon om røykingens skadevirkninger nå vurderer å ta fra oss et virkemiddel som er mindre skadelig enn tobakk. Et virkemiddel som er mer effektivt enn  plaster, tyggegummi osv. Hvis pris og tilgjengelighet blir avgjørende, ja da er veien tilbake til tobakken kort. Hvor blir det da av helsegevinsten for den enkelte og samfunnet? 

Lytt til NDS!

Se til England!

Les historiene til alle dem som har klart å slutte ved hjelp av dampen!

Ha en god dag og god samvittighet.