Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 526473

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Har røkt siden jeg var 16 år er nå 58 år og har klart og slutte å røyke ved hjelp av damping. E sigaretter med damp er det mest effektive en kan bruke ved røykeslutt.