Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 406094

kols

Dato: 03.09.2016

Svartype: Med merknad

En liten sak bare. For min del hadde jeg ikke klart å nesten stoppe med sigarettene uten e—sigarettene. Og kolsen hadde blitt myr verre. Det ville hjelpe mye om det ble lovlig.