Høringssvar fra Unni Stålesen

Livskvalitet

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter 40 år som røykavvhengig har jeg ved hjelp av dampen vært tobakksfri i snart 3 år. Denne muligheten håper jeg dere gir flere på en måte som ikke medfører skam og utestengning.

Å få oppleve en helse som etter kort tid med damp endret seg på viktige livsområder håper jeg dere legger tilrette for denne muligheten for andre. Ingen andre røykeslutt produkter, egen vilje, eller legens advarsler har vært til hjelp for meg, så min takknemlighet over dampen er stor. Samtidig har jeg fått med meg et 20 talls venner til å begynne med damp