Høringssvar fra Christian Mathistad

Dato: 05.09.2016

Svartype: Med merknad

Forslaget til lovendringen vil føre til at færre får et reelt alternativ til tobakk, og at flere går tilbake til tobakk.

Elektroniske sigaretter (damping) gir en tilsvarende effekt som tradisjonelle sigaretter, men uten alle de farlige stoffene en sigarett gir.
Det finnes ikke i dag noen forskning som konkluderer med at damping er direkte farlig, verken ved direkte damping eller ved passivt inntak.
Jeg finner det da underlig at regjeringen ønsker å fjerne en god måte å slutte med tobakken på, samtidig som de fortsetter å fremme helseskadelige produkter.

Det klokeste regjeringen kan gjøre er å tillate salg av nikotinholdig juice, da gjerne via en lisensiert salgsaktør i likhet med alkohol og tobakk.

Når det gjelder smakstilsetninger, så er det nettopp disse som gjør at de fleste stumper sigaretten til fordel for dampen.