Høringssvar fra Thor Erik

La det være som det er

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Dere vil alle skal slutte med tobakk! Så kanskje det er bra å la e sigaretter være som det er i dag. Å sette opp priser og redusere utvalg vil gjøre at folk går tilbake til tobakk.

 

LA DET VÆRE SOM DET ER I DAG!!