Høringssvar fra Hans Olav Lindahl

Hørings svar

Dato: 03.07.2016

Svartype: Med merknad

jeg stiller meg bak at det er nødvendig med regulasjoner for elektroniske sigaretter, men regulasjoner om for eksempel farge stoff og karakteristiske smaker i dampe væske er forslag som er unødvendige og forslag som jeg er i mot, disse endringene til lovverket trenger mer tid på og utvikle seg om de skal tas i bruk. For å fastsette er lovverk for/mot e-sigaretter er det nødvendig at dere samarbeider sammen med de profosjonelle innenfor temaet.