Høringssvar fra Terje Marthinusen

Endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er 72 år og har vært røyker siden jeg var 12, har røkt helt opp til 50 sigaretter pr dag. Så kom jeg over en annonse for damputstyr. Startet med enkle saker men har gått videre til bedre utstyr. Siden da har jeg sakte men sikkert redusert røykingen og er i dag nede i 15 sigaretter om dagen. Opplegget er å bli røykfri innen 4 uker. Jeg har en lungekapasitet på 70% og må definitivt kutte ut røykingen. Jeg vet jeg er på vei. Jeg har prøvd Champix 2 ganger. Det eneste resultatet jeg oppnådde med det var å bli direkte aggressiv. Røykeplaster hadde den effekten at jeg sluttet å røyke i 3 mnd men fikk da abstinenser og var fort i gang med røykingen igjen.

Jeg merker selv at damping smaker nå bedre en røyking og jeg har begynt å få tilbake luktesansen.

 

 

Jeg er forundret over at myndighetene sammenligner damping med tobakk.

Tobakk er tilsatt masse kjemiske stoffer og mange av disse er kreftfremkallende. Disse skulle ikke vært tillatt å selge.

En E-sigarett er et batteri med en påfyllbar tank med e-juice. Det eneste disse to har felles er nikotin, for de som bruker dette i e-juicen sin. Damping bør klassifiseres som et nytelsesmiddel.

Det er feil av myndighetene å henge seg opp i nikotin, dette er jo et stoff som finnes i mange grønnsaker. Nikotin er ikke kreftfremkallende.

 

Det verserer mange useriøse forskningsrapporter om hvor farlig damping er og man kan jo stille spørsmål ved hvor de kommer fra. Det er 2 store aktører på markedet, tobakksindustrien og legemiddelindustrien som vil tape store penger på at folk kjøper utstyr som hjelper til røykeslutt.

 

Damping redder liv.