Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 207775

Dampen som røykeslutt-prodult

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er en kvinne på 36, som har røyket siden jeg var 16 år. Tok min siste røyk for 188 dager siden, samme dagen som jeg ble introdusert for en damper av en bekjent. Etter å satt meg godt inn i forskning på damping som er tydelig på at dette er et helsemessig bedre alternativ enn røyk, og prøvd ut ulike smakstilsetninger har jeg funnet ut hva som fungerer for meg, og det er utenkelig å gå tilbake til røyk så lenge jeg har de mulighetene jeg har i dag av utstyr og smakstilsetninger. Det er helt klart muligheten for variasjon og tilgang av dampeutstyr (ift dampemaskiner og smaker) som gjør at dette fungerer i lengden for min del. Jeg har tidligere prøvd nikotinspray for røykeavvenning, men dette hadde ingen effekt. På tidspunktet jeg byttet fra tobakk til damp var det heller ikke en bevisst plan om å slutte. Men når alternativet var så mye bedre var dette et lett valg. Har aldri vært i kontakt med lege i forhold til røykeavveninning, og ville heller ikke gjort dette i fremtiden om jeg ennå hadde røyket. Et flertall av venner og familie har sluttet å røyke på kort tid etter å blitt kjent med damping gjennom meg eller andre. Idag er formen forbedret, jogging er kommet inn i timeplanen, fjelltoppene nåes uten like mye slit og tungpust underveis og allergiplager er vesentlig forbedret. 

Å legge damp inn under tobakkdirektivet vil kunne mislede forbrukerne i hva dampen faktisk er, og her må det ligge et ansvar hos myndighetene i å unngå, samt korrigere disse misoppfatningene og gi alternativene bedre konkurransevilkår enn sigaretter. Dampen er ikke sigaretter og dampen er ikke tobakk. Alle bør i tiden fremover få den samme muligheten til å bytte ut røyken med damp, slik mange i dag har benyttet seg av. Tobakksdirektivet slik det det ligger som et forslag nå vil kun være begrensende, samt vise til at avgifter og overformynderi kommer foran folkehelsen.