Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259437

Kommentar

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar er, som dere selv påpeker, en mulighet til å bidra i den demokratiske prosessen. I dette tilfellet håper jeg dere hører på hva folket sier. Senest i dag, 14. September 2016, er det oppslag i media om snus og forskning som ikke samsvarer med politikken enkelte skulle ønske seg. 

E-sigaretter er et misvisende navn da det har lite med sigaretter å gjøre. Det inneholder for noen brukere nikotin - altså for de som inntar vanndamp med nikotin - men nikotin er ikke det samme som tobakk. Mange bruker ikke væske med nikotin overhode. Utover det er innholdet mye av det samme man finner i matvarer på butikken. 

Av den internasjonale forskningen (norsk forskning finnes knapt, utover det Karl Erik Lund bidrar med) er det liten fare for at ungdom begynner med e-sigaretter. Det samsvarer med egen erfaring og generell forskning - ungdom i dag er opptatt av egen helse, de drikker mindre, er flinke på skolen osv. og har ingen interesse av e-sigaretter.

De som er aktive brukere av produktet er voksne som har røyket tobakk over tid og som bruker e-sigaretter i den hensikt å kutte ut tobakk. Noen har pådratt seg astma, Kols eller andre sykdommer pga. røyking - samtlige beskriver færre fastlegetimer, lavere doser medisin, færre tilfeller av luftveisinfeksjoner etc. etter å ha sluttet med tobakk og gått over til e-sigaretter eller "damp" som det også kalles.

Hvorfor kriminalisere eller gjøre tilgangen vanskeligere for de som har tatt et valg om å kutte ut tobakk? Det vil spare helsevesenet og Norge mye i sosioøkonomiske kostnader ved å tillate dette uten overdreven regulering.  Ja, det må være innholdsdeklarasjon, produsenter må kontrolleres - men å kriminalisere dette er bakstreversk. Vil ikke politikerne at befolkningen skal kunne redusere skadelig inntak av tobakk og belaste helsevesenet mindre over tid?  

Mvh. Kvinne, 30 år, tidligere fastrøyker i 12 år. Fastlegen heier - og de som står på sidelinjen når jeg peser under løp gjør nok det samme.