Høringssvar fra Rickard eriksson

Emot ecigg = FÖR cigarett

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

lungcancer eller lite vattenånga. upp till er