Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 703376

Damp

Dato: 05.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei synes at dampen endelig har blitt en fullverdig ærstatning for oss som må ha nikotin men ikkje vill bruke tobakk. Synest det er ulogisk og vanskelig gjør dette produktet for kjøperne virker mot sin hensikt. Heller åpne for salg av e juice med nicotin i norge! Da har man arbeidsplasser og bedre folkehelse. Ikkje bland inn den fine dampen vår i den grisete tobbaks industrien og loven.