Høringssvar fra May-Lis Skotheim

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Helsenorge har satt seg som mål at vi skal bli tobakksfrie i løpet av overskuelig framtid (her har 2035-2050 blitt nevnt) og har nå fått en gylden mulighet til å klare å gjennomføre dette. Denne muligheten blir effektivt ødelagt hvis artikkel 20 i TPD blir innført. E-sigaretter/damp er verken tobakksvare eller legemiddel, det er et nytelsesmiddel og bør reguleres som det. Uavhengig forskning har gang på gang slått fast at damp er minst 95%, faktisk opptil 99%, mindre skadelig enn sigarettrøyking, noe i hvert fall enkelte lands helsemyndigheter har greid å ta inn over seg. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456704/McNeill-Hajek_report_authors_note_on_evidence_for_95_estimate.pdf

Britiske helsemyndigheter har innført forbud mot røyking i bil når det er barn under 18 år i bilen, forbudet gjelder ikke damp/e-sigaretter da forskning viser at det ikke utsetter andre for noen risiko eller skader. http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/184-passive-vape Som forslaget til TPD står i dag vil det forvise oss dampere til røykeplasser, noe som paradoksalt nok eksponerer oss for tobakksrøyken vi endelig har klart å fri oss fra.

Forslaget om å forby tanker større enn 2ml virker på meg litt underlig da dette medfører at man må fylle tanken oftere og derved øker risikoen for søl og lekkasje. Enkelte røykere trenger 24-36mg styrke på nikotinvæske for å klare å kvitte seg med tobakken, disse mister muligheten til å lykkes hvis den foreslåtte grensa på 20mg innføres. Reklame- og oppstillingsforbud medfører at røykere ikke får informasjon om muligheten til å bli tobakksfrie ved hjelp av damp/e-sigaretter, de må på en eller annen måte bli gjort oppmerksomme på at muligheten eksisterer og et sånt forbud vil vanskeliggjøre dette. Vi som allerede er dampere vet hvor og på hvilken måte vi kan skaffe det som trengs, for nye dampere vil forbudet vanskeliggjøre å skaffe seg informasjon om alternativet.

Mange ivrer for å bruke «føre var-prinsippet» i forhold til damp/e-sigaretter, de bruker argumenter som «vi vet ikke» og «det tok 40 år før forskningen fant ut at tobakksrøyking er skadelig». De de muligens glemmer å tenke på er at forskning i dag har kommet lysår lenger i dag. Enkelte uttalelser i forbindelse med denne prosessen har fått meg til å lure på om politikere og andre beslutningstakere egentlig har satt seg inn i det direktivet de er i ferd med å vedta.

 

Jeg har selv vært storrøyker i 46 år og har i en periode over 6-7 år prøvd det meste for å slutte, egenvilje, røyketelefonen, nikotinplaster, nikotintyggegummi, hypnose, akupunktur, Champix (vareniklin) uten at noen av disse hadde noen virkning på mine røykevaner. Jeg kom ved en tilfeldighet over en engangs e-sigarett, den fikk meg ikke til å slutte å røyke, men jeg tenkte at det kunne være noe der. Etter litt leting fant jeg fram til et nettsamfunn (Norsk Dampselskap) hvor jeg fikk god hjelp og veiledning til å finne riktig utstyr. Jeg har nå vært røykfri i over to år og tanken på at jeg en dag skal slutte med damp er ikke fremmed for meg.

NEI til en lov som hindrer røykere i å bytte til et skadereduserende alternativ

NEI til artikkel 20 i TPD

JA til 18-årsgrense

JA til barnesikre korker

JA TIL DAMP!