Høringssvar fra Marit Ekerhaugen

Damper

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

vært røykfri m damp 1 år, mye bedre helse: ingen hoste, ingen forkjølelse, hod lukt og smak. God kondis!

lukter ikke røyk!

statskassa har fått 25 000 kr mindre😊Sangstemme er tilbake 👍