Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 516832

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg røyket tobakk og sigaretter i 22år. Har vært røykfri i ca.18 mnd med hjelp av damp(e-sigaretter). Startet med 24mg nikotin og har trappet ned til 12 mg. Har målsetning om å være nikotinfri om to år. Jeg vil ikke klare det uten damp (e-sigaretter) og jeg har forsøkt mange ganger. Jeg har stor tru på at jeg klarer det denne gangen. Jeg er også overbevist om at jeg får bedre helse med damp som hjelpemiddel til røykeslutt. Håper dere ikke endrer denne muligheten til å faktisk ha et hjelpemiddel som faktisk virker for å kutte tobakk.