Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 289196

Dato: 17.09.2016

Svartype: Med merknad

Det er så mye som er feil ved å innføre TPD. For det første vil det innebære at mindre bytter ut røyken mot noe som er bevist som betydelig mindre helseskadelig (e-sigarett aka damp). Ved at alle produkter må godkjennes før de når markedet, vil dette innføre unødvendig store utgifter, utstyret vi dampere bruker i dag, inkl. e-juice, vil bli unødig dyrt for oss forbrukere. Vi vil da heller ikke ha mulighet til å lenger velge det utstyret som passer hver enkelt best. 

Det er også helt hull i hodet at det ikke skal kunne gå an å kjøpe tanker som kan inneholde mer enn 2ml juice om gangen. De aller fleste som damper fast, konsumerer mellom 3-20ml per dag, det vil da si at vi må fylle på tankene oftere, og gjerne også ute i det offentlige rom. Dette kan/vil medføre ekstra søl, i motsetning til å ha størrelser på tankene som kan gjøre at én tank kan holde bortimot en hel dag. Det er også helt bak mål at e-juice ikke vil bli solgt i større flasker enn 10ml. Vi må da bære rundt på flere flasker for at det skal holde ut dagen, det vil også medføre til mer forsøpling. E-juicen kan heller ikke inneholde mer enn maksimalt 20mg nikotin. De aller fleste som bytter ut røyken med damp, starter gjerne på et mye høyere nikotinnivå enn dette. Etter å ha dampet en stund byttes det høye nikotinnivået naturlig ut med et lavere nikotinnivå. Personlig gikk jeg fra 18mg nikotin, til å være nede i 3mg i løpet av en periode på 6mnd.

 

Vi som er (tidligere) røykere må bli lyttet til. Det er tross alt vi som vet hvordan det er å slutte med den vonde vanen. Det er vi som vet hva som funker, og hva som ikke funker. La oss være med på å bestemme! Slik forslaget ser ut nå, så vil ikke noe annet enn "cig-alikes" være tillatt, og mellom oss dampere er vi enige i at disse ikke funker. De er skapt av tobakksindustrien, for tobakksindustrien.