Høringssvar fra Knut Eilertsen

Idioti

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg må bare hilse og si gratulerer til idiotene som har forfattet reguleringsforslagene som omhandler e-sigaretter!

Dette har dere altså klart uten å ta hensyn til ledende forskere på området! Jeg synes det er sterkt!

Jeg reagerer kraftig på at de som absolutt ikke kan damp produkter blir satt som regulerings instans! Legemiddelverket kan ingenting om e-sig. Null! Og jeg ser de skal ha fyrstelig betaling for det i tillegg!

jeg tenkte jeg skulle gi dere oppskriften på å DRASTISK redusere tobakksskader her i landet. Og de kommer her:

1. Null regulering på utstyr, tilbehør og duppeditter OG nikotin

2. Null avgifter på det. Det holder i massevis med mva.

3. Null begrensninger på reklame, oppstilling og fordyrende begrensninger for forretningene

4. Aktiv promotering fra offentlig hold om å bytte til skadereduserende e-sigaretter

5. BEGRENSET regulering av smakstilsetninger og komponenter til e-juice. Jeg forventer ikke at brødet jeg inntar hver dag er godkjent av legemiddelmyndighetene. Samme prinsipper burde gjelde for e-juice og e-juice komponenter. Det er ikke alle komponenter som er harmløse, men bransjen har drevet selvjustis og eliminert kjente skadelige og potensielt skadelige stoffer. Produsentene bør pålegges å ha laboratorie rapporter tilgjengelig og ferdige varer bør merkes med innhold, akkurat som brødet i butikken.

Ved å gjøre som jeg sier, vil det bli billig å bytte bort skadelig tobakk med omtrent harmløse e-sigaretter. Det vil  bli mulig å drive med handel med disse produktene, selv i et lite land som Norge. Til og med lokale forhandlere ute i bygdene ville ha mulighet til å kunne hjelpe folk med tobakk skadereduserende e-sigaretter. For det er ingen hemmelighet at det er en innlæringskurve i  å forstå batterier, juice, veking og ikke minst å finne riktig utstyr. 

 

Og husk at det er valg snart. Partier som stemmer for å gjøre det enklere med tobakk enn med skadereduserende e-cig, blir overhodet ikke vurdert.

 

Damping er effektivt for å redusere røyking blant ungdom:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629615001150

Nikotin skjerper tanken. 

http://dengulenegl.dk/blog/wp-content/uploads/2011/02/meta-analysis-acute-effects-of-nicotine-and-smoking-on-human-performance.pdf

Damping fjerner de skadelige stoffene, sammenlignet med tobakk:

http://tobaccocontrolbeta.bmj.com/content/early/2013/03/05/tobaccocontrol-2012-050859.abstract

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230014002505

Tannkrem burde være en større bekymring enn ecig:

https://aapcc.s3.amazonaws.com/pdfs/annual_reports/2013_NPDS_Annual_Report.pdf

Produktmangfold er viktig for compliance:

http://www.mdpi.com/1660-4601/10/12/7272

Regulering dreper:

http://www.aei.org/publication/smoking-kills-and-so-might-e-cigarette-regulation/