Høringssvar fra Sessa Sparre

En dampers mening

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg forstår det dithen at dampevarer skal underlegges vanvittige avgifter som i realiteten vil drepe hele dampemarkedet.

Jeg har fått både sønn, datter og svigerdatter over på damp, og ingen av oss røyker lenger. Ikke en eneste sigarett, faktisk! Og det uten at vi engang hadde tenkt å slutte og røyke. Vi har fått bedre helse, et bedre liv, mer energi og ikke minst fått pusten tilbake. Vi tvinges riktignok til å måtte stå med røykerne og utsettes for passiv røyking, og dette er jeg lite glad for. Dampen utsetter ikke omgivelsene for farlige stoffer, men vi utsettes for røykernes gifter - som vi har klart å komme oss vekk fra.

Vi er altså 4 i en liten familieenhet som holder oss røykfrie med damp, og det fyller oss med redsel å tenke på at dette kanskje blir tatt fra oss med disse avgiftene og reguleringene. Vi ønsker regulering, for å holde markedet trygt. Men overregulering og forbud skaper bare et svart marked der det er fritt frem for mer farlige ting. Husk forbudstiden for alkohol, aldri har det vel blitt brent mer i hytter og kjellere som den gangen og smuglingen tok helt av. 

Damping er et fantastisk hjelpemiddel. Nikotin er ikke mer skadelig enn andre stimuli som koffein, og nikotinholdige varer selges fritt over disk i matbutikken. Dere VET at nikotinen ikke er syndebukken - det er tjære, arsenikk, cumarine, etc etc som dreper. Vi ber dere være fornuftige og gjøre dampen attraktiv for røykerne fremfor å gjøre den så lite attraktiv at de ikke engang gidder prøve det. En storrøyker vil nødig legge fra seg sigarettene sine, med mindre han får skikkelig igjen for det. Røyken setter seg "i hodet" og vil ikke slippe taket.

Hvis dere virkelig vil at folk skal slutte å røyke, så foreslår jeg at prisen på tobakk og sigaretter settes så høyt at man kan høre visakortet knekke, og gjøre dampen så rimelig og lett tilgjengelig at røykerne ikke ser annet alternativ enn å bytte. Og de aller, aller fleste vil - noen straks og andre etter lenger tid - komme vekk fra tobakksslaveriet. Dette er et revolusjonerende livreddende produkt. Og dere har makten til å enten redde folk med det eller drepe dem ved å frata dem muligheten.