Høringssvar fra Kjell Johansen

E-sigaretter, og deres fordeler.

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

 Byråkratisk språk er ikke noe for meg, så jeg vet ikke om jeg får med meg noen bra poeng med å skulle regulere i hjel salget av tobakkens store utfordrer, E-sigaretter. 

Jeg har hatt et stort og helseødeleggende forbruk av tobakk siden høsten 1972, noe som har som følge at jeg for tiden søker uførepensjon grunnet ødelagte lunger. Jeg er ikke lenger i stand til å utføre de fysiske former for arbeid jeg har hatt hele livet. 

Jeg kom i sommer til at eneste alternativ jeg hadde for å fortsatt ha et noenlunde levelig liv var å slutte med tobakk. Men dette er som alle kjenner til ikke bestandig like enkelt. Dette innså også jeg, så jeg ville prøve E-sigaretter, for å gjøre overgangen enklere. Samtidig innså jeg også at forsøket for min del måtte inkludere nikotin. Dermed bestilte jeg, som en prøve, og selvsagt fra utlandet, noen ukers forbruk av nikotinholdige engangs E-sigaretter. Nå var jeg riktig nok godt forberedt på at dette var et være, eller ikke være for min del. Likevel ble jeg meget fornøyd med at jeg umiddelbart kunne legge bort tobakken fra første dag, inntil den mengden E-sigaretter jeg hadde kjøpt var oppbrukt. Da måtte jeg igjen kjøpe tobakk. Men jeg hadde denne tiden funnet at E-sigaretter var tingen for min del. At de mest nærliggende plagene fra lungene også  ble svært mye lettere av "røyking" i denne formen istedetfor å dra i meg røyk fra tobakk var selvsagt et bidragende element. Som f. eks. at jeg er i stand til å gå tur med hunden, takket være lettere pust

Nå har jeg, igjen fra utlandet, fått tak i startutrustning for en tobakksfri form for "røyking" som er vel fungerende for meg. Har nå igjen klart meg uten tobakk i nesten fire uker uten å egentlig tenke over det, kun takket være "røyk" i form av E-sigaretter.

Og slik vil jeg det kan fortsette, uten at reguleringer skal gjøre tilgangen vanskeligere. Om folkehelse skal tas hensyn til må tilgang og priser på E-sigaretter ha kurante former for folk flest. Myndigheter oppnår ikke annet enn å ødelegge for noe som er til stor hjelp for oss som har brukt tobakk i mange år. Uansett hva man kan mene om E-sigaretter er de uten noen som helst tvil bedre enn tobakksrøyking. Ingen kan vel seriøst mene at disse elektroniske løsningene er direkte helsebringende, men alternativet tobakk, er så langt mye farligere. 

Min konklusjon må bli: muligheten e-sigaretten gir for inntak av nikotin må ikke reguleres ihjel. Myndighetene bør heller lage kampanjer som gir tobakksrøykere oppmuntring til å prøve tobakksavvenning med disse nye løsningene. 

Med håpefull hilsen Kjell Johansen.