Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 491196

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter over 40 år med røyking kan jeg endelig si at er ikke røyker mer,takket være damping!!! Formen,pusten er mye bedre og ikke minst den grusomme hosten er borte! Etter min opplevelse med dampen,kan jeg med sikkerhet si at dampen er ikke samme som røyk og bør ikke settes under samme lover heller!!! Om damping ska bli under samme lov som røyken,er det som å tvinge folk å starte å røyke på nytt og det vil vel ingen,kan jeg ikke tru!!!