Høringssvar fra Stian Pentha

Dato: 12.09.2016

Svartype: Med merknad

Det er hårreisende at regjeringen søker å legge til rette for de store tobakkselskapene og knekke dampingen, som er et skadereduserende alternativ til tobakk. 95% mindre skadelig. Minst. Man kan undre seg om det er korrupsjon inne i bildet, siden dette forslaget åpenbart faller på sin egen urimelighet.