Høringssvar fra Morgan Georg Lindstrøm

Lovverk rundt e-sigaretter

Dato: 16.08.2016

Svartype: Med merknad

Regjeringen er desverre i ferd med å lage et lovverk rundt bruk av e-sigaretter som er basert på moralisme og ikke på empirisk forskning. I skarp motsetning til konklusjoner basert på evidens, som de vi har blitt opplyst om fra Public Health England. Har regjeringen oppdaget hva de har kommet frem til? Når det gjelder bruk av e-sigaretter i fellesarealer, bør følgende rapport studeres nøye:


Use of e-cigarettes in public places and workplaces
Advice to inform evidence-based policy making

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/534586/PHE-advice-on-use-of-e-cigarettes-in-public-places-and-workplaces.PDF


De fleste "stridsspørsmål" rundt e-sigaretter er adressert her:


Promote e-cigarettes widely as substitute for smoking says new RCP report

https://www.rcplondon.ac.uk/news/promote-e-cigarettes-widely-substitute-smoking-says-new-rcp-report


Som rapportene viser, vil enhver vanskeliggjøring av tilegnelse, bruk og reklamering for e-sigaretter være å regne som sabotasje mot folkehelsen. Dette synet er basert på konklusjoner fra empirisk forskning. Alle lovendringer som regjeringen foretar, som ikke er i harmoni med konklusjonene fra Public Health England, vil derfor oppfattes som ledd i en agenda som fremmer noe annet enn folkehelsen - eller som et tegn på at regjeringen har sviktende dømmekraft. Det vil også forlenge bruken av tobakk som sosialt godtatt nytelsesmiddel.

Derfor bør man altså besinne seg - og basere nye lover på "evidence-based policy making"...