Høringssvar fra Morten Møller

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Var røker i 30 år. Prøvd alle tilgjengelige hjelpemidler for å slutte, også det som kalles 1. generasjon E-sigaretter som heller ikke fungerte.

Etter å ha kjøpt inn nyere utstyr tok det ca. 14 dager å legge tobakken på hylla.

Resultat: Mye bedre helse og mye bedre økonomi.

All ære til styresmakter for holdningskampanjer som nå har ført til rekordlav rekrutering av røkere blandt ungdom, men vær så snill å ikke frata de som fortsatt sliter med å slutte det beste verktøyet som finnes.

Regulering etter TPD vil gjøre dette.

Vær tøffe nok til å si nei.