Høringssvar fra Broward Vapor Stores Inc v/Bjørn B Johansen

Kommentarer til regulering av damp

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Mitt navn er Bjørn B Johansen. Jeg er Norsk statsborger, men bosatt i USA. Jeg er og deleier og Administerende Direktør i et selskap som driver en enkelt damp butikk i Miramar, Florida. Navnet på selskapet er Broward Vapor Stores Inc, og vi er en Vaporfi franchise. Butikken vår selger kun over disk i det lokale marked. Vaporfi har også en nettside som driver med fjernsalg, men vi har ingenting med det å gjøre. Vi har nå drevet forretning i mer enn et år og har etter hvert blitt en av de mest populære damp butikkene i området. Dette er mye takket være den e-væsken vi selger. Væsken utgjør mer enn halvparten av omsetningen. Jeg må innrømme at jeg har lekt med tanken å bringe dette konseptet til Norge, og har derfor fulgt nøye med i alt som skjer i Norge på dette området. Nå som forslaget til forskrifter er klart, fikk jeg endelig en mulighet til å sette meg ned og regne på om det er forretningsmessig forsvarlig å etablere dette konseptet i Norge etter at regelverket trer i kraft.

La meg først si at årsaken til at jeg tror konseptet kunne blitt vel mottatt i det Norske markedet, er Nordmenns sans for kvalitet. Våre produkter er alle registrert hos FDA. Alle e-væskene og smakstilsetninger er produsert i et moderne, FDA registrert laboratorium her i USA, bruker kun ingredienser av svært høy kvalitet, og er helt fri for de kontroversielle ingrediensene Diacetyl og Acetyl Propionol. Dere har sikkert lagt merke til at FDA reguleringen er særdeles strikt, så det å operere i samsvar med denne er et kvalitetsstempel i seg selv. Elektronisk hardware er følgelig også CE merket og fullt i samsvar med EUs regelverk.

Dessverre ser det ut til at regelforslaget inneholder altfor mange fordyrende restriksjoner som vil få den effekt at prisene må økes til et nivå som gjør produktene så dyre at folk flest ikke vil ha råd til det. Dette skaper et lukrativt marked for smugling og annen ukontrollert innførsel av konkurrerende produkter. Et seriøst selskap som ønsker å drive i samsvar med alle lover og regler vil slite med å være konkurransedyktig under et slikt scenario. Risikoen blir for stor til å forsvare en investering.

Avgifter og marked

Vi har forståelse for at Norske myndigheter gjerne vil vite hva som er i salg til den Norske befolkning. Vi har og forståelse for at det innkreves en avgift for å finansiere administrasjon av et register. Men vi klarer ikke helt å forstå utfra høringsdokumentet hvordan denne avgiften er tenkt å beregnes. Utfra spekulasjoner i diverse forum på internett er en populær versjon at registreringsavgiften på Kr 47.600 skal betales for hvert unike produkt. Det kan da umulig være meningen.

For å beskrive hvordan dette eventuelt vil slå ut for væskeutvalget vårt må jeg først beskrive vårt hovedprodukt; Kustomisert e-væske. Vi har en rekke basemikser ferdigblandet i 30ml flasker. Basemiksen utgjør 21ml. Disse basemiksene kommer i 3 forskjellige PG/VG forhold og diverse nikotininnhold fra null helt opp til 36mg/ml. I alt har vi 17 forskjellige varianter av basemiks å starte med. Det er da plass til ytterligere 9ml med smakstilsetninger. Vi har totalt 72 forskjellige smakstilsetninger som kan tilsettes i en hvilken som helst kombinasjon etter kundens ønske. Hver smakstilsetning utgjør 3ml, så det blir totalt 3 smakstilsetninger i en flaske basemiks. Antall mulige kombinasjoner av smakstilsetninger er 64,824. Dette kan man da gange med 17 forskjellige basemikser, og man kommer frem til totalt 1,102,008 unike produkter. I tillegg har vi diverse «premium» væsker som er ferdigblandet. Totalt 71 av disse. Så har vi hardware som til sammen utgjør 836 forskjellige produkter. Vi kommer derfor opp i en total av 1,102,915 unike produkter. Om avgiften må betales for hvert av disse produktene, kommer vi opp i Kr 52.498.754.000,00 i registreringsgebyr, og Kr 20.789.947.750,00 i årsgebyr. For å si det med ord: 52,5 milliarder kroner i registreringsgebyr, og 20,8 milliarder kroner i årsgebyr. Dette må jo være en misforståelse.

La oss ta et annet scenario hvor de forskjellige smakstilsetningene regnes som et produkt hver, istedenfor det ferdig miksede som egentlig er produktet vårt. Da kommer vi ned i et registreringsgebyr på 47,3 millioner kroner, og et årsgebyr på 18,7 millioner. Er det slik dere har tenkt at dette skal fungere?

Det er vel anslagsvis 50.000 aktive dampere i Norge for tiden. Gitt at regelverket nå kommer på stell kan vi anta det medfører at damping får økt legitimitet, og forhåpentligvis rekrutterer mange av de som hittil har latt seg skremme til å fortsette å røyke. Så la oss si at antall aktive dampere øker til om lag 100.000. Det burde være et rimelig anslag ettersom det nå finnes minst 600.000 norske røykere. Hvis jeg da tar registreringsgebyret og skriver det ned over 5 år, så vil våre årlige avgifts kostnader beløpe seg til 28,2 millioner kroner. Om vi da er optimistiske nok til å tro at vi kan konkurrere oss til 10% av det antatte markedet, betyr det at vi må betale Kr 2,800 i avgifter pr år for hver eneste kunde. Dette kommer jo i tillegg til MVA, lønninger, arbeidsgiveravgift, husleie, strøm, og ikke minst varekostnad. Gjennomsnittskunden hos oss handler for om lag 300 kr i måneden. Dette scenariet gir et årsoverskudd på 3-4 millioner før avgift. Dette er akseptabelt. Men så var det jo disse 28,2 millionene i registeravgift da. Hvor skal vi ta de fra? Skal vi skru opp prisene så mye at vi klarer å få inn 600 kr for varer som egentlig er verdt 300 fra butikk, og kan finnes for 250 på nettet? Tror ikke det kommer til å gå særlig bra, og det vil ikke føre til en 10% markedsandel som var premisset for dette regnestykket.

Her er hva jeg håper dere mente med denne avgiften: Kr 47,600 er registreringsavgiften for hver butikk som ønsker å markedsføre sine produkter i Norge. Søknaden må omfatte en beskrivelse av alle produkter, gjerne i form av et regneark. Avgiften dekker registrering av alle produkter for den enkelte virksomhet. Årsavgiften på Kr 18,850 dekker rutinemessig vedlikehold og oppdatering av den enkelte butikks produkt register. Et dampeprodukt kan ikke selges eller markedsføres før det er registrert i registeret.

Men det har ingen hensikt å vente 6 måneder. Det eneste som oppnås med det er at nettbutikker som opererer i andre markeder, som eksempelvis Kina eller Russland, får et stort forsprang på lokale bedrifter når nye produkter kommer ut. I disse tider hvor grensebrytende netthandel blir mer og mer populært er det essensielt at lokale bedrifter som skaper lokale arbeidsplasser ikke blir skutt i foten av sine egne myndigheter før de får en sjanse til å bygge opp noe som kommer felleskapet til gode. Det er mer enn nok av internettbaserte selgere på eksempelvis Alibaba og Ebay som ikke bryr seg en døyt om hvor de sender varene sine, eller om det muligens er noen nasjonale restriksjoner på innførsel av visse varer. Dette er et ansvar og en risiko som de enkelt overlater til kunden.

Godkjenning av produkter

Vi vil på det sterkeste fraråde at det på noen som helst slags måte innføres en ordning for systematisk og altomfattende godkjenning/ikke godkjenning av enkelte produkter. Dette tjener ikke til annet enn å skape byråkrati, forsinkelser, uforutsigbarhet, og drive opp priser. Det burde være mer enn tilstrekkelig å forbeholde seg retten til å inspisere og teste produkter som er i salg, og eventuelt forby enkeltprodukter som viser seg å ikke holde en viss kvalitetsstandard. Denne kvalitetsstandarden kan enkelt beskrives, og da blir det den enkelte virksomhets ansvar å operere i henhold til standard. Dette tilsvarer det kontrollregime som eksisterer i mange andre industrier med produkter som normalt er trygge, men som har et potensiale til å føre til sykdom og lidelse dersom standarder for hygiene og kvalitet ikke følges opp. Restauranter og andre produsenter av nærings og nytelsesprodukter er de fremste eksemplene på hvordan et slikt kontrollregime fungerer i praksis. Det kan eventuelt vurderes å forbeholde seg retten til å kreve testing av væske som ikke er produsert i land hvor kvalitetssikring er en naturlig og nødvendig del av produksjonsprosessen.

Tankstørrelse og Nikotinkonsentrasjon

Begrensninger på tankstørrelse, og nikotinkonsentrasjon er et annet område som kun tjener til å gjøre damping mindre attraktivt. De beste tankene på markedet rommer mellom 4 til 8ml væske. Disse er vanligvis kombinert med et fordamperhode med høy kapasitet (SubOhm), beregnet til bruk med væske med lavt nikotininnhold.

Det er uhyre sjeldent å se noen bruke høykapasitets fordamperhoder med nikotin som overstiger 10mg/ml. De mest populære styrkene for denne typen fordamperhoder er 0, 3, og 6mg/ml. Denne typen fordampere (Eksemplevis Smok TFV-8 Cloudbeast med octo-coil) forbruker mye væske på ganske kort tid. Smaksopplevelsen er svært fyldig, og det er ingen som bruker denne med nikotin som kommer i nærheten av 20mg/ml.

På den annen side fins det et lite, kompakt produkt som heter Juul. Dette er et lukket system med tankstørrelse på kun 0,7ml. Denne væskemengden varer 3-4 ganger så lenge som de 6ml en må fylle opp en Cloudbeast med. Med en Juul er det er nesten ingen synlig damp igjen til utpust, men den gir likevel en tilfredsstillende dampeopplevelse takket være nikotinkonsentrasjonen på 50mg/ml. En full tank på en Juul tilsvarer med andre ord den totale nikotinmengde man får i en full tank på en Cloudbeast med konsentrasjon 6mg/ml.

Begge produkter er populære på det amerikanske marked, men har forskjellige brukergrupper. Cloudbeast appellerer til dampere som liker store skyer, mens Juul appellerer til dampere som vil ha noe lite og diskret.

Det er en stor tabbe å begrense tankstørrelse til 2ml, og nikotinkonsentrasjon til 20mg/ml. Å anta at man da får noe som passer for alle ignorerer det faktum at folk er forskjellige med forskjellige preferanser.

Nikotinkonsentrasjon i væske er ikke det samme som dose. En 2ml tank er ikke tilstrekkelig for de som foretrekker å fordampe mye væske i lav nikotinkonsentrasjon. En maks konsentrasjon på 20mg/ml er ikke tilstrekkelig for de som liker å fordampe lite væske for ikke å bry sine omgivelser med synlig damp. Begge parter her ender opp med en utilfredsstillende opplevelse og er dermed mindre tilbøyelige til å holde seg unna tobakkssigaretter.

(For ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg bevisst har valgt eksempler på produkter som ikke er en del av vårt sortiment. Vi forhandler hverken Cloudbeast eller Juul)

Størrelse på refill flasker

Størrelse på refill flasker er foreslått begrenset til 10ml. Dette er for lite. Den vanligste størrelsen på markedet er 30ml, og størrelser på 60ml, 120ml, og helt opp til en liter fins og å få tak i.

Om man ser på tobakkssigaretter så ble jo 10-pakningen forbudt i Norge fordi den var så billig at den appellerte til ungdom med lite penger (om jeg husker rett). Er ikke det samme argumentet gyldig for e-væske gjenoppfyllingsflasker? Det sier seg sjøl at en 30ml flaske er dyrere i innkjøp enn en 10ml flaske. Men samtidig vil det bli vesentlig rimeligere enn å måtte kjøpe 3 x 10ml.

Jeg er klar over at diskusjonen omkring refill størrelse har sitt utgangspunkt i antatt forgiftningsfare for små barn. 10ml med 20mg/ml blir totalt 200mg nikotin. Til sammenlikning inneholder en pakke med Nicorette® inhalatorer totalt 420mg nikotin. Alle kvalitetsvæsker har i dag barnesikret skrukork. For å få tilgang til innholdet må da altså denne barnesikre korken først åpnes av barnet. Deretter må innholdet drikkes. Nå er det vel mer sannsynlig at barnet putter korken i munnen, eller kanskje til og med hele flasken.

Et aspekt ved småflasker som jeg ikke har sett diskutert er kvelningsfare. Kvelning er faktisk en av de ledende dødsårsakene blant små barn. Nå er ikke dette en leke, og er derfor ikke gjenstand for testing iht gjeldende standard for leker. EU Standard EN71 omhandler generelle sikkerhetskrav til leker. EN 71-1:2014 er den seksjonen som blant annet omfatter krav om minstestørrelse. Test tuben som brukes til sikkerhetstesting av leker har en indre diameter på 31,7mm. Leken, eller del av leken skal ikke passe inn i denne tuben. En 30ml flaske er akkurat for stor til å gå gjennom testtuben, mens en 10ml flaske har typisk en diameter på om lag 20mm, og utgjør derfor en kvelningsrisiko for små barn som putter det meste i munnen.

Helseadvarsel

Den foreskrevne helseadvarselen «Dette produktet inneholder nikotin som er et avhengighetsskapende stoff» er ikke i samsvar med den advarselen som er foreskrevet andre produkter med nikotin som den eneste bekymringsfulle ingrediens.

Vi har merket oss at nikotinholdig tyggegummi, spray, sugetabletter, og inhalatorer har en ganske fornuftig og nøyaktig advarsel. Nicorette® produktene er merket «Nicorette® inneholder nikotin og det er en viss tilvenningsfare» Nicotinell® produktene bruker samme ordlyd. Det er ikke noen gyldig grunn til å advare sterkere mot dampeprodukter enn annen forbrenningsfri nikotin. Det er tilvenningsfare forbundet med all nikotinbruk, men det er ikke dekning for å påstå at nikotin i damp er avhengighetsskapende mens nikotin fra en Nicorette® inhalator bare har en viss tilvenningsfare.

Smaking og Testing

Smaking er veldig viktig i rekrutteringen av nye dampere som er på søk etter et alternativ til tobakksvanen. Vi får stadig inn røykere som er nysgjerrige, men samtidig ikke helt overbevist om at damping er noe de vil like. Etter at de får smake på varene er det få som sier nei. De fleste kommer inn med et åpent sinn og har gjerne allerede prøvd diverse «cigalikes» som ikke har imponert. Etter å ha fått testet forskjellige smaksvarianter og prøvd ulike utstyrsvarianter så finner de aller fleste fram til en løsning de er veldig fornøyde med.

Testing, smaking, service og veiledning er grunnen til at en fysisk butikk er så viktig. De som handler sitt første utstyrssett på nettet istedenfor i butikk er mer utsatt for en dårlig startopplevelse. Ikke fordi det er noe galt med utstyret, men fordi personlig veiledning manglet. Vi får stadig inn folk som ber om hjelp til å finne ut av utstyr de har kjøpt billig på ebay. Selvfølgelig hjelper vi de. Vi er jo litt idealister også.

Smaking behøver slett ikke å være gratis, men skal heller ikke være dyrt. Vi krever $1 for ubegrenset testing i løpet av en dag. Dette formaliserer prosessen og gjøres i kombinasjon med sjekking av legitimasjon for alle som ser ut til å være yngre enn 27.

Oppstilling og Markedsføring

Oppstillingsforbud er noe som vel ble innført for å motvirke rekruttering av nye brukere av tobakk og tobakkssigaretter. Hovedformålet med dampeprodukter er å rekruttere eksisterende tobakksbrukere bort fra sigaretter og andre former for røyketobakk. Det burde faktisk oppfordres til oppstilling av dampeprodukter ettersom det tjener samme formål som forbud om oppstilling av tobakksprodukter. Ved å bestemme seg for at dampeprodukter skal gjemmes bak en skapdør sender man subtile signaler om at dette er like ille som tobakk, og en potensiell ny bruker vil da lettere sidestille damping med tobakksrøyk.

Reklameforbud er i samme kategori, og det er også noe man bør være svært forsiktig med å overregulere. Det må være mulig å spre informasjon, avbilde produkter, og på annen måte gjøre oppmerksom på at her er det et alternativ til røyking som ikke innebærer forbrenning, aske, sur lukt, og dårlig ånde. Det bør være mulig å bruke lavere kostnad som et salgsargument i reklame. Det bør også være mulig å reklamere for forskjellige smaksopplevelser, nye og bedre produkter, funksjoner ved nye produkter. Ny design, nytt tilbehør og andre forbedringer av både hardware og væske. Utviklingen går veldig kjapt, og vi må være i stand til å få ut informasjon. Vi vil imidlertid fullt ut støtte et forbud mot å bruke helserelaterte argumenter i reklame.

Fjernsalg og Alderskontroll

Til sist vil jeg nevne noen ord om fjernsalg og alderskontroll. Det beskrives et databasert system for verifisering av kjøpers alder på kjøpstidspunktet, og i tillegg et system for sjekking av alder på utleveringstidspunktet. Denne dobbelt-opp løsningen synes unødvendig byråkratisk og kostnadsdrivende. Det bør være tilstrekkelig med kun et system. For ikke lenge siden bestilte jeg en flaske vin som en gave fra Vinmonopolets nettside. Jeg la ikke merke til noe spesielt system der for verifisering av alder på kjøpstidspunktet, men jeg regner med at mottaker måtte legitimere seg.

Jeg ser verdien i å verifisere alder på kjøpstidspunktet. Men om det er løsningen, så bør det være akseptabelt å sende pakken i vanlig post som er rimeligere enn å forlange personlig overlevering med ny sjekk av legitimasjon. Folk som bor i grisgrendte strøk har gjerne lang veg til nærmeste postkontor, og er opptatt på arbeid uten mulighet til å sitte hjemme for å vente på at postbudet skal dukke opp med pakke.

Jeg forstår at det er ønskelig for utlevering av alkohol og tobakk, men om dette innføres for dampeprodukter, blir det forholdsvis mye vanskeligere å få tak i dampeutstyr enn vanlige tobakksprodukter som jo selges overalt. Det er ikke tilstrekkelig kundegrunnlag for å opprette en dampbutikk i hvert tettsted i landet. Kanskje man kommer til det punktet om noen år. I mellomtiden vil mesteparten av landet være avhengige av postforsendelser.

 

Bjørn B Johansen

Administrerende Direktør

Broward Vapor Stores, Inc