Høringssvar fra Svein Arne Johansen

Endelig røykfri

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Vil bare fortelle at jeg som mangeårig røyker nå er helt røykfri.  Alt takke være damping. Damping må ikke likestilles som røyk da dette overhode ikke har noe med røyking å gjøre.  

Min mening er at utstyr og veske til damping må være lett tilgjengelig slik at vi får ned antall røykere