Høringssvar fra Eskil

Min erfaring med damping

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg røkte tobakk i 10 år. Har tidligere prøvd det aller meste av tilgjengelige røykesluttalternativer uten at de har fungert for meg i mer enn et par måneder før savnet ble for stort. Under en helsesjekk på jobben tidligere i år kom det frem at jeg har sterkt redusert lungefunksjonalitet som følge av tobakkbruk.

La etter hvert merke til flere rundt meg som etter mange års mislykkede forsøk på å slutte klarte å legge fra seg tobakken ved hjelp av dampen. Etter å ha undersøkt eventuelle skadevirkninger av dampen var det vitenskapelig ingen tvil om at dette var et mye bedre alternativ, så jeg bestemte meg for å prøve. Leste mye på nettet og fant et produkt jeg mente ville passe bra for meg.

Redningen kom i postkassen min for ca. fem måneder siden. Tok den i bruk samme dag og har siden ikke rørt tobakk, har heller ikke noe som helst dragning mot tobakk lengre. Når jeg kjenner lukten av tobakk i dag får jeg en ubehagelig følelse i kroppen. Kommer aldri til å røre tobakk igjen med mindre regjeringen nå saboterer tilgangen til det mest effektive alternativet til tobakksrøyking som er på markedet pr i dag. Bruker 10-15 ml e-juice om dagen. Startet med 18mg/ml nikotin. Er i dag nede i 3mg/ml nikotin. I løpet av noen få måneder til bør jeg klare å kutte ned til 0mg/ml nikotin. Kommer da til å slutte med damping. Angående den reduserte lungefunksjonen jeg nevnte i starten av dette brevet så er lungene på veldig god vei tilbake mot normalfunksjon :-)

Nå som jeg har dampet fem måneder har jeg sett flere ta opp kampen mot tobakken. En kamp de fleste hadde gitt opp for mange år siden. Min mor og hennes kjæreste har lagt fra seg tobakken etter ~40 år. To kollegaer på jobb har gjort det samme. En tredje begynner å bli nysgjerrig. Etter de tok opp damping har flere av deres nærmeste sett fordelene og også lagt fra seg tobakken ved hjelp av damping.

Håper dere bevarer dampen nogenlunde i sin nåværende form, for den er svært effektiv og de økonomiske besparelsene er insentiv nok for mange tobakksrøykere som fortsatt lever i fornektelse om at tobakk faktisk er skadelig for helsen. Hvis vi plutselig ser en prisøkning på diverse varegrupper i mellom 200-1000% som dere har foreslått vil en direkte konsekvens være at flere tar opp røykingen igjen. Det vil sterkt begrense effektiviteten til dette fantastiske verktøyet vi nå har til å redde millioner av liv og hindre store mengder individuell og kollektiv lidelse.

Damping har reddet livet mitt. Det har reddet lungene mine, spart meg for mange år med tobakksrelaterte helseplager og sannsynligvis reddet meg fra en for tidlig død. Det har også spart samfunnet for store summer i fremtiden siden jeg ikke blir gående inn og ut av sykehus for behandling og medisinering for å kunne leve litt lenger med tobakksrelaterte sykdommer.