Høringssvar fra Levanger kommune

Høringssvar fra Levanger kommune

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

 

 

 

 

Levanger kommune

Rådmannen

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

 

 

Deres ref:

Vår ref: RHA  2016/6813

Dato: 26.09.2016

Levanger kommunes svar til høring om endring i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Levanger kommune har over tid hatt en offensiv holdning i arbeidet mot tobakk og støtter tiltak som begrenser tobakksforbruk og hindrer at nye personer begynner med tobakk. For å oppnå dette er det viktig at røykelignende aktiviteter ikke normaliseres og at tobakkslignende produkter begrenses.

Kommunen støtter forslaget fra departementet om at e-sigaretter innlemmes i tobakkskadeloven.

 Vi støtter også at det innføres system for registrering og markedsovervåkning.

Godkjenning av nye produkter vil skape interesse rundt dette, særlig potensielt hos unge. Nye produkter må derfor ikke være avhengighetsskapende eller helseskadelige. Nikotinholdige produkter må ikke gjøres interessante for nye brukergrupper ved at de tilsettes lukt eller smak eller kommer i innpakninger som kan vekke interesse. Tydelige advarsler må påføres alle nikotinholdige produkter, men også nikotinfrie preparater som imiterer røykeadferd. I sistnevnte tilfelle må det tilføyes en ekstra setning om at røykelignende atferd kan være til potensiell skade for andre.

Det er ulogisk å innføre unntak for bestemmelsene for enkelte små produkter. Trender kan endre seg slik at disse plutselig oppfattes som interessante.

Fjernsalg av tobakksvarer gir økt tilgjengelighet og sannsynligvis økt bruk, dette bør ikke tillates.

 Med hilsen

 Ragnhild Holmberg Aunsmo

Kommuneoverlege

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.