Høringssvar fra Anonym 05.09

Ødelegge liv

Dato: 05.09.2016

Svartype: Med merknad

Min mor fikk konstantert Kols for 6 mnd siden, hun sluttet med tobakk på dagen og begynne med elektrisk røyk. Legene er forbløffet da kolsen hennes stagnerte helt. Det dere vil nå er å få henne til å begynne med sigaretter igjen for dere skal ha dette til å bli dyrere. Dere vil rett og slett ødelegge hennes liv og mitt. Hun vil dø tidligere enn planlagt så tusen takk for at dere skal ødelegge livet til min mor. Og jeg har astma og generelt dårlig immunforsvar pga tidligere misbruk av narkotika. Jeg sluttet å røyke tobakk og blei mye bedre med elektronisk røyk. Dere tvinger meg til å begynne å røyke igjen siden den elektroniske røyken blir så dyr. Tusen hjertelig takk til den norske stat som er villig til å ofre sitt norske folk.