Høringssvar fra Vegard

Bruk fornuften

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Damping er det einaste som har fungert for meg å einaste grunnen til at eg ikkje har slutta er at nikotin er einaste medisin eg bruker mot adhd. Dampen føler eg beste måten å få i meg nikotin. https://youtu.be/2U-MjMdQJc0