Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 442165

Helsenorge 2016?

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg røyker ikke el-cig selv,  men jeg kjenner flere som gjør det og har en god effekt av det. Jeg har ei venninne som har gått over fra å røyke til å bare dampe. Dette hadde hun nok ikke fått til like lett uten el-siggen. 

For meg er det uforståelig at dere vil fjerne noe som hjelper for så mange mennesker. Jeg trodde vi levde i et samfunn hvor det å ta vare på hverandre var viktig. For alternativet til el-siggen er jo verre.. Jeg syntes det er skammelig at dere vil fjerne noe som gir en bedre helsemessig gevinst enn røyk og tobakk. Dere har et ansvar for menneskene rundt dere. Jeg syntes dere bør ta dette ansvaret på alvor.