Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 179835

Nei takk

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at dette lovverket skal tre i kraft.