Høringssvar fra Anonym 09.09

Meget beklagelig!

Dato: 09.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har aldri før skrevet noe høringssvar til noe som helst, men nå følte jeg at jeg fikk ta tastaturet fatt, for det er skremmende å se hva norske politikere vil si ja til! Min mor røkte i 42 år. Hun slutta da hun var 58. Hun hadde da en begynnende kols.  Det var desverre for sent, og nå, i en alder av 71 er hun en skygge av seg selv! 12 trappetrinn er nok til at hun blir så andpusten at hun holder på å svime av. Hun  kunne vært en supersprek 71 åring om damping hadde vært et alternativ for 20 år siden. Isteden er hun en sterkt preget dame, med til dels dårlig allmentilstand. Inhalator med diverse legemidler som hun tar hver dag. Jeg sluttet å røyke for 2 år siden pga. dampen, og har ikke sett meg tilbake. Legen sier lungene er tipp- topp! Jeg hadde flaks! Nå skal dere altså gjøre damp så dyrt og dårlig at det mest sannsynlig vil frarøve hundretusner av mennesker muligheten til å slutte å røyke, og begynne å dampe!

Fra politisk hold blir TPD framstilt som en gladnyhet. "Nå skal det blir lovlig med e-sigaretter". Er det virkelig INGEN som har satt seg inn i hva TPD i praksis innebærer? Er røykere blitt en parikaste ingen egentlig bryr seg om? Er det kun penger som gjelder? Det verserer rykter om at tobakks- og pharmasøytindustrien har vært tungt inne  ved utformingen av TPD. Og når man ser hvordan det har blitt utformet, får man en ekkel følelse av at det sikkert stemmer. Her i Norge virker det som om det kun er avgiftskroner man higer etter, uten tanke for noe annet.

Hva er galt med TPD? Jeg skal ta det punkt for punkt:

- Et gebyr på 47600,- for behandling av søknad om registrering!

-Et gebyr på 23800,- for beh. av søknad om vesentlig endring!

- En årlig tilsynsavgift på 18850,- per registrering!

Skal man registrere 3mg, 6mg, 9mg, 12mg 18mg, og flere smaksvarianter, vil jo dette bli ENORME beløp! Det vil gjøre damp DYRT og uattraktivt, og bare store foretak med enorm kapital i ryggen vil kunne leve med et vannvittig kostnadsregime som her er forespeilet.Det vil i tillegg gjøre at flere vil vegre seg for å skifte fra damp til røyk.

-Juicen skal reguleres som LEGEMIDDEL! Tilogmed juice med 0mg nikotininnhold! Her kan man kjøpe sigaretter, som angivelig tar flere tusen liv i Norge hvert år, over disk i en hver dagligvare, og så skal man regulere dampeprodukter INKLUDERT 0mg (!) som LEGEMIDDEL! Jeg savner ord! Hva I ALL VERDEN er meningen med det? Jeg finner ingen rasjonell forklaring, annet enn å BREMSE opp utbredelsen av damp, snarere enn å legge til rette for den.

-Kun opp til 20mg nikotin. For MEG var det nok, men jeg vet om mange som trenger mer nikoton i startfasen. De vil da ikke få tilfredsstilt nikotinbehovet sitt, og mest sannsynlig gå tilbake til røyk!

-Kapasitet på max 2ml per tank, og 10ml pr flaske man kan kjøpe. Man må da fylle MANGE ganger iløpet av en dag, og 10ml flasker vil gjøre e-juice ekstremt dyrt, og i tillegg generere enormt med unødvendig søppel!

Disse, og flere andre punkter i TPD gjør det for meg klart at hensikten her IKKE er å hjelpe folk til å slutte å røyke, TVERT I MOT! Tobakksindustrien og pharmasøytindustrien er i ferd med å miste enorm omsetning og fortjeneste. Det sitter de selvfølgelig ikke stille og lar skje.

Da er spørsmålet: Vil dere løpe deres ærend, og implementere TPD sånn som det er utformet nå, og ta fra tusener av mennesker muligheten til å berge liv og helse, eller vil dere uten skrupler innføre dette makkverket av en lov uten innsigelser?

Om det skjer har jeg mista troen på at lovgiverne faktisk, uansett, vil gjøre det som er best for oss innbyggere. Jeg har faktisk alltid trodd det!

Mvh

 

Jarle