Høringssvar fra Hasan Øzdemir

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Damping er 9 ganger bedre en røyking har jeg følt etter 2 års damping. 

Mindre nikotin, bedre lukt, bedre kondis, bedre helse, mindre stress, mindre abstinenser, bedre humør, mindre brannfare hjemme og ute i naturen, mindre belastning for samfunnet. 

Med strenge reguleringer og pris vil fleste gå tilbake til røyking som er å gå 16-20 år tilbake i tid.