Høringssvar fra Stein

Er illusjonen om det perfekte fienden til gode løsninger?

Dato: 06.09.2016

Svartype: Med merknad

Mange som har gått over til damp kommer til å falle tilbake til (mis)bruk av tobakksprodukter dersom dette blir godkjent i sin nåværende form.

Godkjennings-, test-, dokumentasjons- og registreringsregimet det legges opp til er alt for ressurs-, tid- og pengekrevende for de små aktørene som finnes i dette markedet, og det vil føre til dårligere utvalg, mindre innovasjon og høyere priser, som igjen vil føre til migrasjon fra damp til tobakk.

Dampevæske er verken tobakksprodukt eller legemiddel, og skal ikke reguleres på linje med disse.  Dampevæske er et nærings-/nytelsesprodukt og bør reguleres minimalt for å øke bruken og kjennskapen hos (mis)brukere av tobakksprodukter.

Ved litt innsats vil dere finne at det blant dampere er mange «accidential quitters» som aldri kunne tenkt seg å slutte med tobakksprodukter, men som kuttet tvert etter at de prøvde damp. Dette er brukere som høyst sannsynlig ikke ville konsultere lege og/eller benytte nikotinholdige legemidler for å slutte med tobakk.

Det er ikke påvist skadevirkninger av damp som er i nærheten av skadevirkningene som tobakksbruk medfører. Inntil eventuelle skadevirkninger av damp blir påvist (på linje med tobakksbruk) bør myndighetene legge seg på et lavest mulig nivå m.h.p. registrering og eventuell regulering av produkter og markedsaktører.

De ungdommene som prøver/bruker damp er de samme ungdommene som ville prøvd/brukt tobakksprodukter, og at det er bedre at de prøver/bruker damp i stedet for de langt mer skadelige tobakksproduktene.

I en perfekt verden ville ingen brukt tobakk, nikotinholdige legemidler eller damp, men vi lever ikke i en perfekt verden.  Damp er et meget godt og effektivt alternativ til tobakk, og jeg håper at det perfekte ikke vil være det godes fiende i denne saken.